Objektid: 1...6 (6)
Kõiv, A. // [Valga- ja Võrumaa koolide revideerimise märkmeid] // Valga: , 1937/38
Võru rajooni ja Vändra rajooni koolide aruanded 1954/55. õppeaasta alguseks // Eesti NSV Haridusministee...ond // Võru, Vändra : , 1954
[Eesti Korrespondentsinstituudi erinevatele kursustele soovijate avaldusi ja kirju] // Stockholm/Göteborg/...�/Ätorp/Arlöw: , 1948 - 1950
Kool, Katrin // Antsla koolid 1918-1940 // Tartu: , 1995
Kasvand, August // Minu mälestusi koolioludest ja õppemeetoditest 20-nda sajandi algul // 1962
Novek, Karl // Minu töökogemusi vene keele õpetamisel ühekomplektilises koolis // Võru: Vabariiklik �...ajate Täiendusinstituut, 1958