Objektid: 1...12 (12)
Nõmme koolilood // Tallinn: Nõmme Muuseum, 2003/2004
Nõmme koolilood // Tallinn: Nõmme Muuseum, 2003/2004
Kiidli, R. // Minu kodukandi silmapaistva õpetaja elu, pedagoogiline tegevus ja looming // Tallinn: E. V...a psühholoogia kateeder, 1973
Tallinna 34. kool // Tallinn: EK Bit, 1989
Harjumaa koolide passid (2.01.1946-31.12.1946) // 1946
Seitsmeklassilise kooli õpetaja kutsetunnistus // Tallinn: ENSV Haridusministeerium, 1947.02.28
Schön, Anneli // Asta Jalukse - õpetajana ja kasvatajana // Juuru: E. Vilde nim. Juuru Keskkool, 1996
Vahesalu, Anli // Algkooliõpetajate ettevalmistamisest aastail 1918 - 1940 Eesti Vabariigis // Tallinn: , 2006
Maa sool : nõukogudeaegsest koolielust Raplamaal // Rapla: Rapla Haridusselts, 2014
Härgla 6-klassilise algkooli kroonikaraamat // Härgla, Harjumaa: Härgla algkool, 1921-1939, 1943-1951
Petermann, Reet // Hoolekogu osa kooli õppe-kasvatustöös (Tallinna Nõmme Põhikooli näitel) // Tallinn...nd/Algõpetuse õppetool, 2002
Truuväärt, Jana // Üldhariduskoolid Harjumaal aastail 1944-1950 // Tallinn: Ed. Vilde nim Tallinna Pedagoogiline Instituut, 1990